Scroll Top

Young Professionals in de organisatie

Programma op maat voor de young Professionals in jouw organisatie

Voor veel Professionals staat centraal dat hun talent juist benut wordt, er prettig wordt samen gewerkt,  er een heldere visie geleefd wordt en inspirerende leiders aan het roer staan. Medewerkers die zelf aan het roer staan van hun eigen loopbaan.

Persoonlijk Leiderschap en jezelf kunnen ontwikkelen om zo samen de doelen te halen is vanzelfsprekend.

Nuttig werk doen, wat er toe doet binnen teamverband waar talenten elkaar op een positieve wijze beïnvloeden.

Wat betekent dit voor organisaties?

Als organisatie kun je er niet meer omheen.
Voorzieningen treffen om talent te ondersteunen in hun ontwikkeling is een ‘must’.

Zeker in de krapte is het binden, boeien en ontwikkelen van talenten van groot belang.

Naast uitstroom door ‘jobhopping’ is er ook sprake van toenemende uitval van professionals, als gevolg van werkdruk en werkstress.

Dit zorgt ervoor dat bedrijven vaak niet optimaal van de potentie en mogelijkheden van talent profiteert.

En dat is zonde!

 

het nut van persoonlijke ontwikkeling

Het kabinet  gaat uitbreiding van individuele leer- en ontwikkelrekeningen stimuleren door verbetering van de randvoorwaarden en belastingsaftrek.

Op 27 september publiceerde het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid het nieuwsbericht: ‘Ontwikkelen tijdens loopbaan moet vanzelfsprekend worden’ .

Dit is een fragment uit het artikel:
“Het moet vanzelfsprekend worden dat iedereen zich tijdens zijn of haar loopbaan blijft ontwikkelen. Daarom komt er een gezamenlijk actieplan van werkgevers- en werknemersorganisaties, onderwijsinstellingen, uitvoeringsorganisaties en het kabinet. Doel is dat mensen meer invloed ofwel regie krijgen op hun loopbaan en zich kunnen aanpassen aan veranderingen op de arbeidsmarkt.”

In dit artikel staat ook beschreven dat kleine bedrijven aangemoedigd worden om ook aan bijscholing en omscholing te doen. Het hele artikel lees je hier.

Hoe vanzelfsprekend is de persoonlijke en professionele ontwikkeling van medewerkers bij jullie organisatie?

“Taking care of yourself constitutes not only a principle but a constant practice”

Talentprogramma, iets voor jullie organisatie?

Naast talentontwikkeling van de meer ervaren medewerkers in de organisatie is het een optie om een talent programma in te richten.

Een talentprogramma wat invulling geeft aan de behoeftes van rofessionals, zoals:

Hoe houd ik mij staande in de snel veranderende organisatie?
Hoe kan ik omgaan met de hoge verwachtingen en de werkdruk?
Hoe verwerf ik een zichtbare plek  in de nieuwe werkomgeving?

Hoe kan ik zelfvertrouwen en een eigen visie ontwikkelen?
Hoe kan ik persoonlijk leiderschap vormgeven?

Een PERSOONLIJK LEIDERSCHAP programma met de volgende thema’s:

  • Inzicht in jezelf aan de hand van de zes ontwikkelniveaus (mentaal, emotioneel, fysiek, gedrag, omgeving, spiritueel)
  • Omgaan met lastige situaties (confronterende stijl, feedback, basiscommunicatie);)
  • Vitaliteit: hoe blijf je fysiek op sterkte en wat is de relatie tussen fysiek en mentaal
  • Talent: Wat is jou talent, wat zijn jou drijfveren en waarden
  • Missie: Wat is mijn bestemming/verlangens/wensen
  • Authenticiteit: Hoe behoud ik mijn authenticiteit
  • Communicatie: Hoe communiceer ik en met welk effect
  • Personal Branding: Hoe profileer ik mezelf effectiever
  • Persoonlijk Leiderschap: Hoe geef ik sturing aan mezelf, van reactief naar proactief gedrag
  • Loopbaanontwikkeling: Waar werk ik naar toe?

Programma’s worden altijd op maat gemaakt voor de organisatie.
Buro Berlinde ondersteunt ook als coach medewerkers en leiders individueel.

Daarnaast is het mogelijk om intern een talentprogramma in te richten, zodanig dat jullie als organisatie zelf de regie nemen voor talentontwikkeling.
Ook daar verleent Buro Berlinde graag de expertise voor.

In gesprek ?

Wil je ook dat Talentontwikkeling bij jouw organisatie goed wordt ingericht en begeleidt?  Zodat Jong talent zich ontwikkeld en groeit, zich meer verbonden voelt met de organisatie, beter weet hoe die meer van betekenis kan zijn en er een sfeer ontstaat voor innovativiteit en ontwikkeling

Buro Berlinde denkt graag mee over talentontwikkeling.