Scroll Top

Teams

ONTWIKKELING VAN Teams

Wil je werken aan het stimuleren van persoonlijke leiderschap binnen de teams, waarbij het gaat om eigenaarschap nemen, invloed uitoefenen en effectievere communicatie?
Of werken naar een zelfsturend team waar er gewerkt wordt vanuit talenten en sterktes in plaats van in de verwijtende sfeer terecht te komen?

Teams samen brengen, samen laten werken, werken aan eigenaarschap

Buro Berlinde heeft als procesbegeleider en trainer al meerdere teams begeleidt in  groepsdynamiek, de onderlinge verhoudingen en interactie en het positioneren van ieder individu binnen de groep.
De toegevoegde waarde zit vooral in het bewust maken en het begeleiden van de verandering als objectieve derde om zo de groepsleden opnieuw met elkaar te verbinden.

Even de boel opschudden. Bestaande systemen weerleggen.
Dit geeft nieuwe perspectieven om opnieuw het team in te richten met een teamcohesie die voor alle medewerkers een kans bieden voor een nieuwe start als team.

 2-daagse training Persoonlijke leiderschap voor teams

Dit is een training, waarbij het gaat om Eigenaarschap. Invloed. Communiceren. Groepsdynamiek. Talentontwikkeling.

 • Hoe ga ik om met situaties waarop ik (denk) geen invloed te hebben?
 • Hoe kan ik die ombuigen zodat ik er op een positieve manier mee om kan gaan?
 • Hoe kan ik wel invloed uitoefenen?
 • Wat is mijn manier van communiceren. Hoe krijg ik de boodschap verkocht? Hoe krijg ik het voor elkaar dat mensen naar mij luisteren?
 • Wie ben ik in de groep. Hoe kan mijn talent van meer betekenis zijn voor het team. Hoe kunnen we van elkaar gebruik maken als we eigenlijk met zijn allen tegen hetzelfde aanlopen?
 • Hoe kunnen we elkaar beter begrijpen en echt luisteren naar elkaar, zodat we horen wat de behoefte is van de ander.

Een goed samenwerkend team heeft veel invloed op de motivatie van de medewerkers en dus ook het uiteindelijke resultaat. Om teams goed met elkaar te laten samenwerken, is er onderling begrip nodig en randvoorwaarden die ondersteunend zijn aan het team.

Wat past bij jullie team?

Ik kom graag een keer meedenken over de mogelijkheden.
Elke situatie vraagt weer om een eigen aanpak.
Dus zal het gesprek nodig zijn om de behoeftes te kunnen vertalen naar een aanpak die bij jullie team past.

“We are all in the same boat. Connection is the key for success to rock the boat gently”

Samenwerken, wat is belangrijk?

Uit onderzoek tussen verschillende leeftijdsgroepen is gebleken dat het volgende belangrijk is in de samenwerking:

 • Een gezamenlijk doel nastreven
 • Ruimte geven voor eigen professionele invulling om dit gezamenlijke doel te bereiken
 • Het verloop van het samenwerken bespreken op momenten 
dat het even ontspoort en daarbij open staan voor verschillende belevingen en 
perspectieven
 • Expliciet waarderen van inbreng en kwaliteiten en dit naar elkaar uit spreken
 • Ruimte geven om eigen kwaliteiten te ontwikkelen en daarop directe feedback 
geven.
 • Niet inhouden, eerlijk zijn (eerlijkheid wordt veel hoger gewaardeerd dan 
inhouden!).
 • Aandacht voor de persoon en vooral voor diens sterke kanten.
 • Door de oudere talenten: open staan voor de inbreng van jongeren 
en die inbreng actief stimuleren.
 • Door de jonge talenten: open staan voor de rijke ervaring van oudere collega’s en die 
actief onderzoeken.
 • Feedback geven vanuit belevingen van de interactie in concrete werksituaties, waarbij woorden geven aan eigen behoeftes en de vraag die je daarvoor aan de ander stelt concreet dient te zijn.

 

In gesprek over talentontwikkeling?

Behoefte aan goed lopende zelfsturende teams of een verbeterde interactie binnen het huidige team?

Buro Berlinde denkt graag mee over talentontwikkeling binnen teams!