Scroll Top

Is jouw bedrijf al futureproof?

Stel je eens voor…..

Je vaart een duidelijke koers vanuit visie.
je bent als organisatie wendbaar en innovatief.
Je medewerkers zijn gedreven om zich te blijven ontwikkelen.
jong en oud maken optimaal gebruik van elkaars expertise.
Er is Minder verloop.
er is rust.
en de resultaten zijn formidabel.

Zo kan het dus ook. Geinteresseerd?

Doe nu een FUTUREPROOF KICKstart

Als leider weet je dat er meer te halen valt uit je organisatie en je werkt hieraan waardoor….

 • je bekend staat om je kwaliteit en innovativiteit in de markt
 • je efficiënter en productiever bent en je geen brandjes meer hoeft te blussen
 • je alert bent om terugval in orders te voorkomen
 • je de verantwoordelijkheid zo laag mogelijk in de organisatie legt met proactieve medewerkers creëert
 • je voortdurend stil staat om na te denken over hoe het beter kan en waar je naar toe wilt
 • je bezig bent met de ontwikkeling van de medewerkers om het werkplezier, de vitaliteit en het lerend vermogen te vergroten
 • je kiest voor investeringen zodat je organisatie zich kan blijven ontwikkelen

Ik help je groeien als organisatie met een futureproof kickstart waarbij je gebruik maakt van de innovatieve kracht van jonge medewerkers en de ervaring van de senior professionals.

Zodat er een duurzaam businessmodel ontstaat

Ik heb de afgelopen 16 jaar veel mensen mogen begeleiden in hun professionele en persoonlijke ontwikkeling met als resultaat:

 • Professionals gecoacht binnen gemeentes waardoor medewerkers niet in de ziektewet zijn beland
 • 50+ Young Professionals begeleid met groei in persoonlijke- en professionele ontwikkeling met als resultaat rust, focus, vitaler en groei in hun rol (zoals binnen een jaar doorgroeien van junior naar senior)
 • Met managers gewerkt aan profilering, leiderschap en persoonlijke ontwikkeling waardoor de efficiency op de afdeling is toegenomen met 10% en er een betere werksfeer ontstond
 • Directeuren begeleid in hun organisatie met als resultaat een dubbele groei in grootte van de organisatie

En het belangrijkste wat ik heb geleerd is dat er te veel potentieel blijft liggen.
Ook bij jouw organisatie?

Dit is de harde werkelijkheid….

 • Er is een ‘klaag’ cultuur
 • Er is een ‘gap’ tussen jong en oud
 • Jonge mensen hebben een andere kijk op de bestaande systemen
 • Er is een toenemende mate van werkdruk en ‘werkdruk beleving’
 • Sommige functies lijken steeds lastiger in te vullen
 • Er is een groot verloop en een stijging in mentale klachten
 • Grote groepen medewerkers gaan met pensioen de komende jaren
 • De veranderingen in de markt volgen elkaar steeds sneller op

Eline is gegroeid van een junior naar een senior rol

” Ik heb de coaching met Berlinde als zeer prettig ervaren en zou het ook veel mensen aanraden. Dit is ook de reden waarom ik blij was met het advies om nog even door te gaan. Ik merk aan mijzelf maar ook aan mijn omgeving dat zij merken dat ik veranderd ben, en hiermee bedoel ik dat men kan zien en merken dat ik groei en dat ik ook terugkrijg dat mensen het voor mij juist tof vinden en dat ik stappen zet.

Coaching heeft mijn wereld wat meer (neon) kleur gegeven.”

 

 

Daan is gegroeid van toezichthouder naar projectleider

“ Berlinde heeft mij erg holpen met het in kaart brengen van mijn talenten en vooral mijn koers is helder geworden dank zij haar. Ze weet heel goed jouw unieke kracht te zien.

Zo voelde ik nog meer waarom ik de stap naar projectleider met meer complexe projecten wil doen.”

 

 

Anne heeft ontdekt hoe ze haar talent beter kan benutten voor de organisatie

“ Door de begeleiding van Berlinde heb ik  stappen gezet  op het gebied van proactiviteit. Dus in m’n werk trek ik taken meer naar me toe en neem ik actiever deel aan gesprekken. Ik stel me minder afhankelijk op tov anderen, ik probeer nieuwe dingen uit en kijk met een andere blik naar mijn huidige baan en wat er nog meer allemaal mogelijk is.

Daarnaast ben ik me ook zekerder over mezelf gaan voelen. Ik heb de touwtjes weer in handen.” 

 

IK leg DE VINGER OP DE ZERE PLEK EN maak HET POTENTIEEL ZICHTBAAR. IK WERK GRAAG MET BEDRIJVEN DIE MIJ DAAROP VERTROUWEN.

HEB JIJ EEN BEDRIJF DAT…

 • Echt vernieuwend wil zijn. De pioniers onder ons
 • Jonge mensen de ruimte wil geven voor de vernieuwing en daar ook in wil investeren
 • De kennis van senior professionals wil borgen en overdragen
 • Het bedrijf in Nederland wil voortzetten als voorloper op de rest van de wereld
 • Een lerende cultuur wil, waar ontwikkelen ‘normaal’ is
 • Gelooft in mensgericht leiderschap en daar elkaar op aanspreken

“je kunt trainen en opleiden wat je wil, maar als je als persoon je gedrag niet verandert zal er niks veranderen”

Wat gaan we doen?

Stap 1. De Nulmeting

Aan de hand van een interactieve sessie  gaan we met elkaar inzichten krijgen in:

 • Wat heeft er in het verleden afgespeeld waardoor er nu nog dynamieken zijn in de organisatie die belemmerend doorwerken?
 • Waar willen we naar toe als organisatie en welke uitdagingen staan ons te wachten?
 • Wat hebben we NU te doen om daar te komen?
 • Wat is er nodig om onze organisatie futureproof te maken waarbij jong talent meer ingezet wordt voor de innovatie en de  impact die nodig is en de oudere garde zijn rol als kennisdrager pakt?

De volgende thema’s passeren de revue:

 • De huidige versus toekomstige organisatie
 • Wat is onze plek
 • Waar ligt het ‘goud’
 • Wat moet er gebeuren om naar de toekomstige organisatie te bewegen
 • Welke positie heeft ieder team

Het resultaat is dat je helderheid hebt, waar je nu staat als organisatie en waar je naar toe wil.

stap 2. De experience

Uit de nulmeting komen een aantal bevindingen. Dit wordt niet vertaald naar een rapport, maar wordt weergegeven in een ‘experience’.

Het resultaat van deze stap is dat je als directie ervaart hoe de toekomstige organisatie eruit zou moeten komen te zien en welke koers er gevaren dient te worden.

stap 3. ruimte maken voor de verandering

Na de inzichten wordt er gewerkt aan het elimineren en reduceren wat niet meer werkt en verbeteren en creëren wat wel werkt om vervolgens de organisatie wendbaar en veerkrachtig te maken.

Het resultaat is dat aspecten in de organisatie die niet meer werken, worden geëlimineerd of gereduceerd en er ruimte ontstaat voor het nieuwe.

Voordat er geïnvesteerd wordt in groepen of individuen, wordt eerst het systeem (de organisatie) als geheel ‘ready’ gemaakt.

Wie is Berlinde?

Als ervaren organisatie- en leiderschapscoach met een expertise in Young Professionals, een bedrijfskundige achtergrond en verdieping in systemisch werken, begeleid ik leiders hun organisatie futureproof te maken.
Met een vernieuwende, frisse aanpak.
En meer dan 16 jaar ervaring in het opleiden en in beweging brengen van mens en organisatie en 100+ mensen te hebben begeleid in hun leiderschap, talentontwikkeling, teamontwikkeling en professionele – en persoonlijke ontwikkeling.
Dit doe ik niet alleen en maak gebruik van vakbekwame professionals.

 

En hoe dan verder?

Leuk Berlinde, dan hebben we inzichten gekregen en een helder plan. We weten hoe we als organisatie verder kunnen. Maar wat dan?

De eerste logische vervolgstap is de vertaalslag maken van de futureproofscan naar de organisatie.

Vervolgens start je met de leiders te trainen naar futureproof leiderschap.
Om zo goed mogelijke begeleiding te bieden aan teams. Ruimte bieden aan Young Professionals voor de vernieuwing en de Senior Professionals in te zetten op kennis en (levens-)ervaring. Er wordt toegewerkt naar een optimale bijdrage van ieders talent.

Op naar een toekomstbestendige organisatie.

Zo heb ik samengewerkt met….

“Oké, Berlinde. Dit is interessant.
wat is de investering?”

Aangezien het een pilot is, stap je nu in voor de lage investering van 2.500 euro exclusief btw.

Deze aanpak is kort en daadkrachtig,
praktisch en to-the-poinT