Scroll Top

Ontwikkeladvies 45 +

Bewust stil staan bij je loopbaan en toekomstperspectief?

Ben je 45 + en minimaal 12 jaar per week aan het werk?
Dan kom je in aanmerking voor een GRATIS  ontwikkeladvies traject!

Interessant als je inzicht wilt in je kwaliteiten, wilt weten wat je nog meer uit je huidige loopbaan kunt halen,  meer toekomstperspectief wilt en met concrete acties naar huis wilt gaan.

Stilstaan bij je loopbaan ook wanneer het best prima is op je huidige werk.

Wat gaan we doen?

Na aanmelding ontvang je een intakeformulier en een eerste opdracht ter voorbereiding voor het eerst gesprek.

Drie Coachgesprekken

Het ontwikkeladviestraject bestaat uit drie gesprekken van 2 uur, waarin gewerkt wordt aan een ontwikkelplan.  Tijdens deze gesprekken zal inzicht worden gekregen op de volgende punten:

  1. Situatieschets en bewustwording van de eigen situatie en toekomstperspectieven 
  2. Persoonsprofiel, waaronder: Competenties, Kwaliteiten, Waarden
  3. Eisen die de werkende stelt aan arbeidsuren, reistijd, locatie en dergelijke
  4. Toekomstoriëntatie
  5. Ontwikkelplan met acties

Eindresultaat

Het eindresultaat is een verslag en een persoonlijk ontwikkelplan met inzicht over het toekomstperspectief van het huidige werk en toekomstmogelijkheden ten aanzien van de eigen loopbaan van de werkende.

Een gesubsidieerd traject door de overheid

Dit traject wordt begeleidt door mij  als loopbaancoach en is volledig gesubsidieerd door de overheid. Vandaar dat jij als klant dit traject gratis kan volgen.

Doel

Het doel van de gesubsidieerde ontwikkeladviezen is het bewustzijn over de noodzaak van reflectie op de loopbaan te stimuleren bij werkenden van vijfenveertig jaar en ouder.
Het gaat daarbij om werkenden die nog niet concreet met ontslag, werkloosheid of arbeidsongeschiktheid bedreigd zijn. Het ontwikkeladviestraject heeft als doel hen toe te rusten om tijdig een reëel beeld van het toekomstperspectief in hun huidige werk te krijgen en meer regie op hun toekomstige loopbaan te nemen.
iermee wordt beoogd de kans op toekomstige (langdurige) werkloosheid te verkleinen.
De regeling heeft nadrukkelijk een preventief karakter en is gericht op bewustwording van niet acuut met ontslag bedreigde, actief werkenden. De werkenden moet minimaal 12 uur per week werken.

Wat is het verschil tussen een Ontwikkeladvies en een Loopbaanadvies?

Een Ontwikkeladviestraject is preventief en dient bewustzijn te creëren, zodat de ouder wordende werkende zich meer bewust wordt van het toekomstperspectief van het huidige werk en meer regie kan gaan nemen over de toekomst van de eigen loopbaan. Een loopbaantraject wordt ingezet om actief vervolgstappen te gaan zetten in de loopbaan. Een loopbaantraject kan een vervolg zijn op een Ontwikkeladviestraject, maar maakt er geen deel van uit. Vervolgtrajecten dienen op andere wijze gefinancierd te worden, bijvoorbeeld uit bestaande voorzieningen vanuit O&O- fondsen of CAO-afspraken.

Ervaring van andere klanten

“Ik was bijzonder onder de indruk hoe Berlinde in een paar gesprekken mijn karakter, competenties, vaardigheden en toekomstmogelijkheden wist neer te zetten. Ze leert je om op een positieve manier verder te focussen op een nieuwe stap met veel zelfvertrouwen.”

 

“Berlinde is een zeer inspirerende en enthousiaste coach. Ze prikkelt je tot nadenken, verder denken, kansen verkennen en nieuwe mogelijkheden te onderzoeken. Maar vooral ook: out of the box denken. Gesprekken die eerlijk, open en transparant zijn.. Met veel plezier heb ik een ontwikkeladvies bij haar gevolgd met veel handvatten om mijn eigen toekomst in de hand te nemen en te verkennen.”

Interesse?
Aanmelden kan nog tot 18 November 2019 !

Ik ontmoet je graag

Wie ben ik?

Mijn naam is Berlinde Aalberts , een ervaren trainer-coach en eigenaar van Buro Berlinde.

Buro Berlinde is een persoonlijk coaching- en trainingsbureau dat zich richt op talentontwikkeling.

Berlinde Aalberts helpt mensen die vastlopen op het werk of in hun leven door hun talenten te (her)ontdekken en leiderschap te leren nemen over zichzelf. Ze maakt mensen mentaal en emotioneel sterker, laat ze hun waarden inzien en geeft mensen weer toekomstperspectief.

Wees er snel bij want de subsidie loopt af begin 2020 !


Meld je dan nu aan voor een eerste gesprek