Scroll Top

Hoe manage je Young Professionals tot gelukkige medewerkers?

Dat leidinggevenden een cruciale rol spelen bij het behoud van jonge mensen lijkt mij vanzelfsprekend.
Maar hoe je er nu voor zorgt dat jonge mensen ook echt tevreden zijn over jou als leidinggevende en visa versa, kan nog wel eens een uitdaging zijn. Zeker in deze krappe arbeidsmarkt.

Hoe goed doen we het eigenlijk in NL als leidinggevende?

We doen het zo slecht nog niet.
Volgens een onderzoek uitgevoerd door Motivaction (in opdracht van YoungCapital) onder ruim 1000 nederlandse jonge mensen, geeft deze doelgroep hun directe leidinggevende een 7,2 als rapportcijfer.  Daarnaast vindt 84% van de jonge mensen dat hun leidinggevende grote invloed heeft op hun werkgeluk.

Wat denk je, welke score krijgen jullie leidinggevende van de Young Professionals in de organisatie ?

Het gevaar van onderzoeken is dat het hier gaat over een % van heel werkend Nederland en dat het gaat om een moment opname.
Maar goed laten we er van uit gaan dat dit een kloppend gemiddelde is, dan is er ruimte voor verbetering.

Verder is het natuurlijk interessant om te weten op basis waarvan de jonge mensen dit cijfer hebben gegeven.

Dus wanneer spreken we van een ‘goede manager’?

De 1000 jonge mensen die mee hebben gedaan aan dit onderzoek geven de onderstaande punten als de belangrijkste eigenschappen die een leidinggevende moet hebben en naleven: 

 •     Waardering tonen – 82% vind dit belangrijk
 •     Afspraken nakomen – 72% vind dit belangrijk
 •     Vertrouwen tonen – 69% vind dit belangrijk
 •     Eerlijk zijn – 68% vind dit belangrijk
 •     Toegankelijk zijn – 68% vind dit belangrijk
 •     Op een goede manier feedback geven-  60% vind dit belangrijk

Een aantal aspecten komen ook zeker terug tijdens mijn coaching van jonge mensen.
Een veelgehoorde klacht is dat er te weinig waardering wordt geuit door de werkgever.
Dit blijkt ook uit eerdere onderzoeken de meest genoemde reden te zijn van young professionals die vertrekken.
Het is zeer interessant waar deze behoefte aan waardering vandaan komt bij young professionals.

De Young Professionals die ik begeleid staan (vaak) aan het begin van hun loopbaan en zijn nog zoekende in wat er van hen verlangd word, of ze het echt leuk vinden wat ze doen, hoe ze het leven kunnen combineren met werken, of hun ambities wel voldoende aanbod komen en of het wel goed genoeg is wat ze doen. 
Ze hebben behoefte aan zekerheid en bevestiging. Herkenbaar?

Wat kan ik doen als leidinggevende om te zorgen dat de  jonge talenten gelukkig zijn?

De Young Professionals aan het begin van hun carrière zijn nog zoekende en kijken geregeld om zich heen of het ergens anders nog beter kan. Daarbij is vanwege de krapte op de arbeidsmarkt ook meer mogelijk.
Het behouden van jonge mensen bij je organisatie kan een uitdaging zijn.
Zeker als een YP ergens niet helemaal tevreden over is. Als leidinggevende ben je in de positie om daar iets mee te doen.

Hoe?
Tijdens het onderzoek is er gekeken naar wat de jongeren belangrijk vinden en hoe de score is van de leidinggevende hierop. Op basis hiervan zijn de volgende vijf verbeterpunten uit voortgekomen. Dit zijn:

 •  Luisteren
 • Stress voorkomen
 • Op een prettige manier feedback geven en daar ook kwetsbaar in durven zijn
 • Young Professionals betrekken bij besluiten
 • Talenten stimuleren

De Young Professional wil van waarde zijn en serieus genomen worden.
Dus het is belangrijk dat de Leidinggevende echt iets doet met de ideeën die door de jonge talenten worden aangereikt en dat er wordt teruggekoppelt wat daarmee gedaan is.
Verder is benoemen wat goed gaat en waar je als leidinggevende nog meer van wilt zien van belang, dus focussen op het positieve in plaats van dat wat er fout gaat.
Ruimte geven voor het maken van fouten en vervolgens aan de Young Professional vragen om te reflecteren hierop. Dus leer de YP te leren uit dit proces door bijvoorbeeld de volgende vraag; wat ga je de volgende keer anders doen?
Aandacht besteden aan de manier van feedback geven, waarbij het niet alleen om het zenden gaat, maar durf als leidinggevende ook te vragen wat jij zelf kan veranderen.
Betrek de Young Professional bij besluiten, dan voelen ze zich meer betrokken.
Door een terugkoppeling te geven waarin duidelijk is waarom ergens voor gekozen wordt, zorgt ervoor dat de Young Professional zich meer betrokken voelt.
Daag Young Professionals uit in hun talent. Leg daarin ook de vraag bij de jonge mensen zelf, welke mogelijkheden tot groei zien ze zelf en hoe denken ze daar te komen. Denk daarin met de Young Professionals mee en begeleidt ze in hun proces.

Al met al kunnen we concluderen dat we het zo slecht nog niet doen als leidinggevende én het kan beter!
Het belangrijkste is om met de Young Professional in gesprek te blijven en te praten over hun dromen, wensen, ambities en de onderlinge relatie en dus ook het functioneren van elkaar.
Want voor zowel de leidinggevende als de Young Professional geldt dat je een eigen aandeel hebt in zowel je persoonlijke- als je professionele ontwikkeling.
Neem daarin je eigen verantwoordelijkheid en geef elkaar de ruimte om van elkaar te leren.

Behoefte om een keer te sparren over dit onderwerp?
Neem contact met mij op via 06 42497122 of mail naar berlinde@buroberlinde.nl en dan kom ik op gesprek.

#youngprofessionals #buroberlinde #leidinggeven #managenvanyoungprofessionalstotblijemedewerkers

Inspirerende groeten,

Ps. Een andere vraag? Je kunt altijd contact met mij opnemen voor een kennismakingsgesprek.

 

 

 

 

Gerelateerde berichten

Laat een reactie achter